June 6, 2024

EL GORDO DE LA EURO MILLONES LOTTERY
WORLD LOTTERY
HEADQUARTERS: PL DE COL N?
E-28830, MADRID-SPAIN
20th or June 2017
ATTN: BENEFICIARY.

AWARD NOTIFICATION EL GORDO DE LA EURO MILLONES LOTTERY

We are pleased to inform you the draw (# 51) of the EL GORDO DE LA EURO MILLONES LOTTERY INTERNATIONAL ACTION PROGRAM (LOTTO TAKE HIGH) held on 16 April 2017. All participants were selected through a computer ballot system drawn and you? Extracted from a pool of more than 45,000 individuals and companies names of prominent professionals from more than 130 countries, Asia ?, America, Africa, Europe and South Pacific, as part of our international promotions program which we run every year prospective le foreign entries incite.
The result of our computer draw (# 51) selected your name and email address linked to
Ticket N: 031-1127-841
Batch N: MJ / 007 501 / ES
Ref N: JM / 255125/17
Drew the lucky numbers: 21-22-37-39-41-49

You have therefore been approved for a total amount (1,915,810.00 (ONE MILLION NINE HUNDRED FIFTEEN claiming eight hundred ten euros) for winning EL GORDO DE LA EURO MILLONES LOTTERY

CONGRATULATIONS!!!
You are advised to contact our approved and accredited claims agent Overseas Lottery winners within 50 days (date of this letter included) for processing and remittance of your winning prize to a designated choice of yours. And also be informed that 10% of your Lottery Winning will be spent on SEGUROS BILBAO SA

claims Unit
SEGUROS BILBAO SA
Contact: DON MARTÍN PEDRO
Tel: +34-911239155
Tel: +34-602469162
Fax: +34-917692693
Email: segurosbilbao@worker.com

Enclosed with this letter is a payment processing form that you must complete and fax or mail back to your claim agent. For immediate processing of your fund. Congratulations once more from all members and staff of this program (24 hours a day 6 days a week)

Your sincerely,
ANA RITA ANTONIO GOMEZ
vice President
EL GORDO DE LA EURO MILLONES LOTTERY

YOU FILL THIS INFORMATION BELOW CAREFULLY AND RETURN TO OUR OFFICE VIA FAX OR E-MAL.
THE BENEFICIARY NAME: …………………..
DATE OF BIRTH:………………………
SEX: ………………..
YOUR ADDRESS: ………………….. ……
OCCUPATION: …………………………
COUNTRY: ….. ……………………… CITY: …………..
ZIP OR POSTAL CODE: ….. …………………………….
EMAIL … ………….. ………..
PHONE:……………………………….
FAX NUMBER:…………………………….
MOBILE NUM: ………….. ……………….
Payment options: (1) BANKTRANSFER (2) PICK UP (3), TOKEN
BANK NAME: ……………………………..
BANK ACCOUNT NUMBER:……………………….
SWIFT CODE: ………………………….
BANK ADDRESS: …………………………….
BANK PHONE: …………………… ….
BANK FAX: ……….. ………………….
SIGNER: ………………………………
DATE:. …………………………………

 

 

original email – in Dutch

DE WERELD LOTERIJ
HOOFDKANTOOR: PL DE COL?N
E-28830, MADRID-SPAIN
20th OF JunI 2017
ATTN: BEGUNSTIGDE.

AWARD AANMELDING.
We zijn blij om u te waarschuwen de loting (# 51) van de EL-GORDO DE LA EUROMILLONES LOTERIJ INTERNATIONAAL ACTIES PROGRAMMA (LOTTO HIGHSTAKE) gehouden op 16 APRIL 2017 . Alle deelnemers werden geselecteerd via een computer stemming systeem getrokken en ge?xtraheerd uit een pool van meer dan 45.000 particulieren en bedrijven namen van vooraanstaande professionals afkomstig uit meer dan 130 landen, Azi?, Amerika, Afrika, Europa en Zuid-Pacific, als onderdeel van onze internationale promoties programma die we elk jaar uitgevoerd om potenti?le buitenlandse inzendingen aanzetten tot.

Het resultaat van onze computer draw (# 51) geselecteerd uw naam en e-mailadres gekoppeld aan
Ticket N: 031-1127-841
Batch N: MJ / 007501 / ES
Ref N: JM/ 255125/17
Vestigde de gelukkige nummers: 21-22-37-39-41-49

Je hebt dus goedgekeurd voor een totaal bedrag (? 1,915,810.00 (EEN MILJOEN NEGEN HONDERD VIJFTIEN achthonderd tien euro beweren)

HARTELIJK GEFELICITEERD!!!
U wordt geadviseerd om contact op met onze erkende en geaccrediteerde vordering middel van Overseas Loterij Winnaars binnen een termijn van 50 dagen (datum van deze brief inbegrepen) voor de verwerking en afdracht van uw prijswinnende naar een aangewezen keuze van jou. En ook in kennis worden gesteld dat 10% van uw Loterij Winnen zal worden besteed aan SEGUROS BILBAO S.A.

Claims Unit
SEGUROS BILBAO S.A.
Contactpersoon: DON MARTÍN PEDRO
Tel: +34 911 239 155
Tel: +34 602 469 162
Fax: +34 917 692 693,
E-mail: segurosbilbao@worker.com

Bij deze brief is ook een verwerking van betalingen formulier dat u moet invullen en per fax of e-mail terug naar uw claim middel. Voor de onmiddellijke verwerking van uw fonds. Gefeliciteerd eens te meer uit alle leden en medewerkers van dit programma (24 uur per dag 6 dagen per week)

Your sincerely,
ANA RITA GOMEZ ANTONIO
Vice President

U BENT TE VULLEN DEZE INFORMATIE HIERONDER ZORGVULDIG EN TERUG TE STUREN NAAR ONS KANTOOR VIA E-MAL OF FAX.

NAAM VAN DE BEGUNSTIGDE:…………………..

GEBOORTEDATUM:…………….………..

SEX: ………………..

UW ADRES: ………………….. ……

BEROEP: …………………………

LAND: ….. ……………………… STAD: …………..

POSTCODE: ….. …………………………….

EMAIL … ………….. ………..

TELEFOON:……………………………….

FAXNUMMER:………………..…………..

MOBILE NUM: ………….. ……………….

BETALINGSMOGELIJKHEDEN:             (1) BANK TRANSFER            (2) PICK UP          (3) CHEQUE

BANKNAAM:………………………………

BANKREKENINGNUMMER:………..……………..

SWIFT CODE:…………………….……

BANK ADRES:…………………………….

BANK PHONE: …………………… ….

BANK FAX: …………………. ………..

SIGNER: ………………………………

DATUM:. …………………………………

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *